Pravidlá

Klubové pravidlá

Footgolfové pravidlá

https://www.facebook.com/pg/SlovakFootgolf/photos/?tab=album&album_id=1298414006876549

 • dodržiavať kódex oblečenia klubu (tričko s límcom, zákaz chodenia v texaskách akejkoľvek formy, šortkách, plavkách, futbalových trenkách a pod., obuv bude bez štupľov - turffy alebo tenisky - nie kopačky!
 • dodržiavať golfovú etiketu na ihrisku a hráči:
  • nebudú sa chovať hlučne
  • rešpektovanie zákazu fajčenia na ihrisku
  • budú plne rešpektovať tempo golfových flajtov pred nimi
  • nebudú svojim chovaním nijakým spôsobom zasahovať do hry hrajúcim golfistom
  • nebudú hrou poškodzovať nízkokosené trávnaté plochy (Tee, gríny, ferveje)
  • budú plne rešpektovať pokyny a príkazy Maršala ihriska alebo manažéra recepcie
  • nebudú opakovať už zahrané lopty, jamky, dráhy ani nebudú pri hre meniť poradie hracích dráh
  • budú dodržiavať riadne tempo hry a nebudú zdržiavať hráčov golfu
  • dodržiavať počet hráčov vo flajte, max. 4 osoby
  • nebudú poškodzovať, resp. premiestňovať zariadenia určené pre hru golfu
  • hráč má právo zobrať si so sebou sprievod (max. 2 osoby, čo ohlási na recepcii, pričom garantuje, že členovia sprievodu sa akýmkoľvek spôsobom nebudú zapájať do hry a budú rešpektovať všetky pravidlá prevádzky golfového areálu sprievod hráča, musí však spĺňať všetky ustanovenia uvedené v tomto bode a najmä, čo sa týka predpísaného oblečenia.
  • nebudú na ihrisko brať žiadne zvieratá.

POZOR! Ak nebudú dodržiavané tieto pokyny a príde k opakovanému porušeniu pravidiel konkrétnym hráčom, vedenie klubu mu môže zakázať vstup na FootGolfové ihrisko a vyradiť hráča z klubu !